ورق سیاه

تاریخ به روز رسانی:98/03/01

نوع ورق

ضخامت(میلیمتر)

عرض(متر)

قیمت(ریال)

 

ورق سیاه

2

1

تماس بگیرید

ورق سیاه

2

۱٫۲۵

تماس بگیرید

ورق سیاه

3

۱٫۵

تماس بگیرید

ورق سیاه

3

شیت فابریک

تماس بگیرید

ورق سیاه

6

 

تماس بگیرید

ورق سیاه

6

۱٫۵تماس بگیرید

تماس بگیرید

ورق سیاه

6

شیت فابریک

تماس بگیرید

ورق سیاه

8

۱٫۵

تماس بگیرید

ورق سیاه

8

۱٫۵

تماس بگیرید

ورق سیاه

8

شیت فابریک

تماس بگیرید

ورق سیاه

10

۱٫۵

تماس بگیرید

ورق سیاه

10

۱٫۵

تماس بگیرید

ورق سیاه

10

شیت فابریک

تماس بگیرید

ورق سیاه

12

۱٫۵

تماس بگیرید

ورق سیاه

12

۱٫۵

تماس بگیرید

ورق سیاه

12

شیت فابریک

تماس بگیرید

ورق سیاه

15

۱٫۵

تماس بگیرید

ورق سیاه

15

۱٫۵

تماس بگیرید

ورق سیاه

15

شیت فابریک
تماس بگیرید

ورق روغنی

 

شرح کالا

ضخامت (میلی متر)

سایز

قیمت هر کیلو (ریال)

ورق روغنی ST12

0.5

1000

تماس بگیرید

ورق روغنی ST12

0.6

1000

تماس بگیرید

ورق روغنی ST12

0.7

1000

تماس بگیرید

ورق روغنی ST12

0.8

1000

تماس بگیرید

ورق روغنی ST12

0.9

1000

تماس بگیرید

ورق روغنی ST12

1

1000

تماس بگیرید

ورق روغنی ST12

1.5

1000

تماس بگیرید

ورق روغنی ST12

2

1000

تماس بگیرید

ورق روغنی ST12

2.5

1000

تماس بگیرید

ورق روغنی ST12

3

1000

تماس بگیرید

ورق آجدار

شرح کالا

ضخامت (میلی متر)

سایز

قیمت هر کیلو (ریال)

ورق آجدار

2

1000*2000

تماس بگیرید

ورق آجدار

2

1250*2500

تماس بگیرید

ورق آجدار

3

1000*2000

تماس بگیرید

ورق آجدار

3

1250*2500

تماس بگیرید

ورق آجدار

3

1500*6000

تماس بگیرید

ورق آجدار

4

1250*2500

تماس بگیرید

ورق آجدار

4

1500*6000

تماس بگیرید

ورق آجدار

5

1000*2000

تماس بگیرید

ورق آجدار

5

1250*2500

تماس بگیرید

ورق آجدار

5

1500*6000

تماس بگیرید

ورق آجدار

6

1000*2000

تماس بگیرید

ورق آجدار

6

1250*2500

تماس بگیرید

ورق شآجدار

6

1500*6000

تماس بگیرید

ورق آجدار

8

1500*6000

تماس بگیرید

ورق آجدار

10

1500*6000

تماس بگیرید

ورق رنگی

نوع ورق

رنگ

ضخامت(mm)

طول(m)

نوع

قیمت هر کیلو

ورق رنگی

قرمز

۰٫۵

۱٫۲۵

رول

تماس بگیرید.

ورق رنگی

آبی

۰٫۵

۱٫۲۵

رول

تماس بگیرید.

ورق رنگی

سفید

۰٫۵

۱٫۲۵

رول

تماس بگیرید.

ورق رنگی

نارنجی

۰٫۵

۱٫۲۵

رول

تماس بگیرید.