میلگرد ساده

تاریخ به روز رسانی:98/03/01

شرح کالا

سایز

کارخانه

قیمت هر کیلو (ریال)

میلگرد ساده A1

12

 

تماس بگیرید.

میلگرد ساده A1

14

 

تماس بگیرید.

میلگرد ساده A1

16

 

تماس بگیرید.

میلگرد ساده A1

18

 

تماس بگیرید.

میلگرد ساده A1

20

 

تماس بگیرید.

میلگرد ساده A1

22

 

تماس بگیرید.

میلگرد ساده A1

23

 

تماس بگیرید.

میلگرد ساده A1

25

 

تماس بگیرید.

میلگرد ساده A1

28

 

تماس بگیرید.

میلگرد ساده A1

30

 

تماس بگیرید.

میلگرد ساده A1

32

 

تماس بگیرید.

میلگرد ساده A1

34

 

تماس بگیرید.

میلگرد ساده A1

36

 

تماس بگیرید.

میلگرد ساده A1

38

 

تماس بگیرید.

میلگرد ساده A1

40

 

تماس بگیرید.

میلگرد ساده A1

45

 

تماس بگیرید.

میلگرد ساده A1

50

 

تماس بگیرید.

 

میلگرد آجدار

جهت استعلام قیمت میلگرد آجدار با هر ضخامتی با ما تماس بگیرید