این جک‌ها از دو بازوی کوچک و بزرگ تشکیل می‌شود که پشت قالب‌های دیوار تعبیه شده وظیفه شاقول کردن قالب‌ها را به عهده دارد. نوعی از این جک‌ها به عنوان سازه باربر عمل نموده و در قالب بندی‌های یک طرفه جهت تحمل فشار جانبی بتن به کار می‌رود. این جک‌ها در ابتدا و انتها توسط کفشک به سولجر و زمین متصل می‌شود. این جک‌ها به صورت دو پیچ می‌باشند که در قسمت میانی از لوله و در انتها از میلگرد رزوه شده چپ گرد و راست گرد تشکیل شده است و امکان تنظیم طول دو پیچ و شاقول کردن سیستم را به طور دقیق میسر می‌کند.